Verksamheter och företag

Arbetsplatsen omfattas av ett flertal lagstiftningar som reglerar säkerhet och trygghet för såväl arbetsgivaren som för den anställde. På varje arbetsplats skall det finnas ett brandskyddsarbete och det är viktigt att detta arbete bedrivs som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Räddningstjänsten utför tillsyner i fastigheter och på företag för att kontrollera det systematiska brandskyddet. Vid en tillsyn tittar Räddningstjänsten på hur väl detta uppfylls och skriver en tjänsteanteckning. I de fall det behövs ställs det krav på åtgärder, ett så kallat föreläggande.

Behöver ditt företag utbildning eller rådgivning i brandsäkerhetsfrågor är ni välkomna att kontakta oss!