Sota själv

Fastighetsägare har idag möjlighet att efter tillstånd från förbundet få sota själv. Villkoren för att dispens skall medges är att

1. Du äger och själv bor i fastigheten

2. Att du har kunskap och förmåga att utföra sotningen *

3. Att du fått beviljat din ansökan av förbundet

* Utbildning krävs för att få tillstånd att sota själv. Du kan anmäla dig till utbildning via Brandskyddsföreningens hemsida.

 

Ansökan om att få tillstånd att sota själv skickas till;

Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund 

441 81 Alingsås