Skapad: 2019-10-08

Tommy Byggare bygger Alingsås Räddningsstation

Pressmeddelande 2019-10-04

Alingsås Räddningstjänst och ambulans kommer dela lokaler i en ny gemensam räddningsstation. Tilldelningen av entreprenör för projektet är nu klart.

Projektet med att bygga Alingsås räddningsstation har blivit tilldelat Tommy Byggare som tar på sig uppdraget att bygga den nya stationen där både Alingsås räddningstjänst och ambulans kommer att rymmas i gemensamma lokaler.

Under hösten kommer Alingsåshem tillsammans med Tommy Byggare fortsätta arbetet med projektering och vi förväntas att söka bygglov under kvartal 1 nästa år.

– Vi är glada att vi kan fortsätta processen med fortsatt projektering och planering, säger Stefan Bedö, projektledare för Räddningstjänsten.

Alingsås nya räddningsstation kommer att ligga på Tokebacka och lokalerna beräknas till ca 6 500 kvm. Där ingår plats för bland annat parkering för utryckningsfordon, tvätthall, gym, träningscenter, sociala ytor och konferensrum.

– Ett glädjande besked som innebär att vi kan säkerställa vår verksamhet under en lång tid framöver tillsammans med ambulanssjukvården säger Börje Lindgren, förbundsdirektör för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund.

– Vi inom ambulanssjukvården ser verkligen fram emot att få flytta in i lokaler anpassade efter vår verksamhet idag och i framtiden säger ambulanschef Magnus Güldenpfennig.

Alingsås räddningstjänst och ambulans har länge varit trångbodda och ambulansens utryckningstider är för långa från sitt nuvarande läge i Sörhaga. Att få en ny placering nära E20 kommer leda till kortare utryckningstider, ett närmare samarbete och en bättre service.

– Räddningsstationens framtida placering, nära E20 och den planerade underfarten Krangatans förlängning, minskar ambulanssjukvårdens utryckningstider. Ambulanssjukvården och räddningstjänsten kommer att få ännu bättre förutsättningar att samverka säger Magnus Güldenpfennig.

Kontakt

Per-Martin Liljeäng
Projektledare, Alingsåshem
0322-61 77 74 per-martin.liljeang@alingsashem.se