Skapad: 2022-05-18

Taket på för nya räddningstationen

Åker man längs Tokebackavägen, innanför E20, syns det tydligt hur Alingsås nya räddningsstation växer fram. I dagarna är taken på byggnaderna på plats! 

– Det är alltid positivt i ett projekt när taket är på, säger Per-Martin Liljeäng, projektledare på Alingsåshem. Taklagsfest är en tradition och ett uppskattat sätt för oss att uppmärksamma och fira framgångar tillsammans med våra entreprenörer. 

Projektet går enligt plan

Att bygga den nya räddningsstationen, vagnhall och övningshus följer tidplan och stommarna till det nya huset är sedan länge uppe. Före semestern beräknas samtliga hus vara täta, det vill säga att arbetet med både golv, tak, väggar och fönster är klart. 

– Projektet löper på väldigt bra, säger Martin Brodd, projektchef Tommy Byggare. Det här är ett uppmärksammat projekt och vi har haft båda verksamheterna här på platsbesök. Detta är ju en speciell byggnad och intresset var stort när vi visade runt. 

Det här händer i höst

Under hösten kommer arbetet koncentreras på arbeten innanför väggarna. Innerväggar kommer byggas och arbeten med installationer som exempelvis rör, el, ventilation och målning påbörjas. Utvändigt fortsätter arbetet med färdigställande av fasader, belysning, och den yttre miljön. Bland annat ska det anläggas en löparbana i anslutning till området. 

Bättre läge för utryckningar

Den nya byggnaden uppförs på uppdrag av Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund och Västra götalandsregionen (VGR) och byggs på Tokebacka, en placering nära E20, vilket kommer leda till kortare utryckningstider för räddningstjänsten och ambulansen. 

– Vi ser fram emot de nya lokalerna, säger Stefan Bedö, projektledare Räddningstjänsten. De är anpassade efter vår verksamhet och jag tror att samarbetet med Ambulansen kommer stärka vår service till allmänheten ytterligare. 

– Jag kan bara hålla med, säger Jonas Kängström, projektledare Ambulansen Alingsås. Det nya läget och möjligheten till ett nära samarbete tror vi kommer ge många positiva effekter på sikt, så som samarbete och träningsmöjligheter. 

Lokalerna på den nya räddningsstationen beräknas till cirka 6 500 kvm. Då ingår plats för bland annat vagnhallar tvätthall, gym, logement, övningshus och konferensrum.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per-Martin Liljeäng, projektledare Alingsåshem

per-martin.liljeang@alingsashem.se