Skapad: 2019-04-29

Stor risk för brand i skog och mark

Just nu är det stor risk för brand i skog och mark. Var försiktig vid eldning utomhus och kom ihåg att det är du som eldar som är ansvarig att ha släckutrustning till hands.

För nformation om rådande brandrisk och eventuella eldningsförbud ring 0322 - 63 40 80.

På SMHI:s hemsida kan du följa prognoser risker för brand i skog och mark.