Skapad: 2020-04-03

Räddningstjänstens arbete under coronapandemin

Vår räddningstjänst påverkas precis som resten av samhället av den pågående pandemin. Vi jobbar för att upprätthålla en fullgod beredskap och utför räddningsuppdrag precis som vanligt men vi har gjort omprioriteringar i verksamheten för att kunna hantera krisen och bistå samhället på bästa sätt. För att minska risken för smittspridning har vi dock begränsat våra besök och utbildningsinsatser ute i samhället men vi fortsätter att vara tillgängliga för rådgivning om brandskydd och säkerhet. 

  • Om du har behov av att besöka oss kontakta oss först per mail eller telefon så kan vi bedöma och komma överens om formen för mötet.
  • Vi har sedan en dryg vecka gått in i en särskild stabsorganisation med syfte till att hantera den uppkomna krisen.
  • Vi har tillsvidare ställt in alla planerade utbildningar och möten.
  • Vi har avbokat samtliga tillsyner och besök där vi möter företagare och allmänheten.
  • Vi kan däremot komma att genomföra tillsyner eller besök om det uppmärksammats brister som har en direkt fara för liv och säkerhet.
  • Vi gör inga besök på vård- eller äldreboenden.
  • Vi genomför brandskyddskontroller men följer MSBs råd: Vid bokning av brandskyddskontroller informerar vi om det om rådande läget. Skulle du som väntar en brandskyddkontroll hemma bli sjuk eller misstänka att du är smittad ber vi dig höra av dig för att kunna boka om tiden för besöket.

Har du någon fråga om ditt brandskydd hemma eller på ditt företag så tveka inte att kontakta oss!

För mer information om den pågående krisen på grund av pandemin kan du kolla på:

Alingsås kommun

Vårgårda kommun

krisinformation.se