Skapad: 2022-09-26

Krisberedskapsveckan

Denna veckan är det krisberedskapsveckan då arbetet med kriser i samhället uppmärksammas. Det förändrade säkerhetsläget och kriget i Ukraina har lett till ett ökat fokus på skydd och beredskapsfrågor. Det har också gett många en ökad insikt om att mycket som vi vanligtvis tar för givet kan förändras snabbt. Under pandemin har påtagligt fler människor än vanligt agerat ansvarsfullt genom vardagsgärningar, som att handla åt en granne eller ta extra hänsyn till sina medmänniskor. Ett robust och enkelt sätt att bygga motståndskraft som Krisberedskapsveckan vill främja. Var och en behöver fortsätta att ta ansvar i vardagen för vår egenberedskap. Vi behöver också engagera oss lokalt så att vi kan bidra aktivt även i nästa kris.

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har bland annat gjort en kort filmserie om varför du behöver ha en beredskap. Du kan också läsa mer på dinsäkerhet.se