Skapad: 2021-09-27

Krisberedskapsveckan

Denna veckan är det krisberedskapsveckan då arbetet med kriser i samhället uppmärksammas. Tiden med covid-19 har gjort det tydligt för många hur det känns när vardagen vänds upp och ner, och gett en ökad insikt om att vi vanligtvis tar mycket för givet. Under pandemin har påtagligt fler människor än vanligt agerat ansvarsfullt genom vardagsgärningar, som att handla åt en granne. Ett robust och enkelt sätt att bygga motståndskraft som Krisberedskapsveckan vill främja. Var och en behöver fortsätta att ta ansvar i vardagen för vår egenberedskap. Vi behöver också engagera oss lokalt så att vi kan bidra aktivt även i nästa kris.

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har bland annat gjort en kort filmserie om varför du behöver ha en beredskap. Du kan också läsa mer på dinsäkerhet.se