Skapad: 2019-11-15

Ett år på brandstationen: "Som medmänniska blir jag väldigt orolig för dig när du funderar på att avsluta ditt liv."

Idag vill vi belysa ett ämne som är mycket viktigt och tyvärr ökar i samhället: psykisk ohälsa. Hur berör det här ämnet vår serie om larm? På fler sätt än man först tror. Vid många larm framkommer det i efterhand att det funnits någon typ av psykisk ohälsa i bakgrunden. Det kan vara allt från bränder, trafikolyckor och våra sjukvårdslarm så kallade IVPA som vi skrivit om tidigare i den här serien. 

Sedan 2016 åker vi även på larm där det finns ett uttalat hot om suicid, något vi benämner som AOSP - Akut Omhändertagande av Suicidal Person. Arbetet har sitt ursprung i något som kallades för SPIS – Självmordsprevention i Stockholm, där polis, ambulans och räddningstjänst startade ett samarbete. Arbetssättet har utvecklats och spridit sig över landet och hos oss är Markus Ottosson en av eldsjälarna som engagerar sig mycket kring den psykiska ohälsan. Han började som deltidsbrandman i Vårgårda 2011 och gick vidare som heltidsbrandman i Alingsås 2017. 

Under tiden som Markus berättar förstår jag att det har skett en stor personlig utveckling sedan han började utbilda sig inom AOSP. Markus har alltid varit en person som är lätt att få kontakt med och prata med men sedan han utbildade sig i ämnet så beskriver han att han fått en helt annan förståelse för psykisk ohälsa. Det är inga speciella människor som drabbas av självmordstankar, gör självmordsförsök eller tyvärr lyckas. Det är du och jag. Det finns ingen människa som går genom livet utan att drabbas av psykisk ohälsa någon gång, frågan är bara vilka inre och yttre förutsättningar och resurser vi har att tillgå när det väl händer.

”Vårt arbete, som räddningstjänst är att avbryta det akuta skedet,” berättar Markus. ”Det kan vara en avgörande förutsättning som krävs för att någon ska få hoppet om livet tillbaka. Det fanns faktiskt någon som brydde sig om mig, just där och då, när jag mådde som sämst. När vi har avbrutit det akuta skedet tar andra instanser inom sjukvården över.”

Det är något som Markus trycker mycket på när jag pratar med honom. Han är där som en medmänniska, någon som bryr sig om.

”Jag är väldigt fokuserad och väldigt mån om att hjälpa till. Jag tar av mig hjälm och rock för jag vill möta personen som mig själv, som Markus, en medmänniska. Och som medmänniska blir jag väldigt orolig för dig när du funderar på att avsluta ditt liv. Absolut ingår det i min yrkesroll med men jag är där som Markus. För att jag vill lyssna och bry mig om. Det är en av anledningarna till att jag valde yrket som brandman från början. Jag vill hjälpa till och hitta en lösning på det akuta skedet. Jag gör allt jag kan för att läsa individen och för att förstå varför personen mår som den gör. Jag vill att personen tänker om och ger livet en chans till.” 

Vid utlarmningen från larmcentralen får vi information om vilken typ av situation det är. Det hjälper oss att förbereda oss på vad vi kommer att möta och nästan alltid handlar det om att gå fram och ta kontakt med den nödställda. När vi får larm om AOSP är det tyst framkörning som gäller. Det betyder att vi inte sätter på några sirener eller blåljus och det blir en lugnare framkörning. Arbetet sker i samarbete med polis och ambulans och första enhet på plats är den som går fram och tar kontakt med den drabbade.

”Jag går ensam fram och pratar med den drabbade men en kollega följer med lite i bakgrunden för min egen säkerhet och trygghet. Vi vet inte vad som är orsaken till den psykiska ohälsan och jag kan inte räkna med att det är tryggt för mig att gå fram och söka kontakt,” säger Markus.

Kollegan som håller sig i bakgrunden är utrustad med telefon och radio och kan ta kontakt med övriga kollegor om det skulle behövas. Däremot behöver det inte handla om ett hot mot den egna personalen. Kollegorna fungerar som resursstöd och kan ta kontakt med andra aktörer på plats eller inom vården. Tyvärr måste vi vara beredda på att även om vi gjort allt vi har kunnat så kan personen fortfarande välja att avsluta sitt liv. Antingen där och då eller i ett senare skede men även om vi inte kan rädda alla så kan vi många gånger göra skillnad. 

Arbetet med självsmordsprevention gör dessutom stor nytta inom vår organisation. Alla som jobbar hos oss har fått utbildningen inom AOSP, även de som inte jobbar i operativ tjänst. Det innebär att vi alla fått bättre verktyg och kunskap för att kunna prata med våra närstående. Arbetet har även öppnat upp för ett mer tillåtande klimat att berätta om när man mår dåligt och det blir lättare att be om hjälp från våra kollegor.

”Jag själv har haft närstående som har tagit sitt liv”, berättar Markus. ”Från början så hade jag ingen koll på vad psykisk ohälsa vad för något men jag har alltid haft intresse i de mjukare frågorna och sedan vi började arbeta med detta så har jag fått en god kunskap i vad psykisk ohälsa innebär. Jag förstår hur stort problemet är samt hur vanligt det är. Det är viktigt att vara medveten om att det är normalt att drabbas av psykisk ohälsa.”

Varje år sker ungefär 1500 bekräftade självmord i Sverige. Som jämförelse omkommer knappt trehundra personer i trafiken årligen och för varje person som tagit sitt liv är det tio som försökt, hundra som planerat det och tusen som har tänkt tanken. Psykisk ohälsa är i allra högsta grad en del av livet och något vi måste arbeta med varje dag. Våga hjälpa och ta hjälp! 

 

Markus tips om du vill stödja en medmänniska:

• Ta kontakt 

• Var inte rädd för att fråga rätt ut om personen mår dåligt och om den haft tankar om att någon gång ta sitt liv

• Stanna kvar! – Man får vara beredd på svaret och vara beredd på att stanna kvar om någon faktiskt skulle behöva dig. Lyssna, håll om och håll ut.

 

Om du behöver stöd och hjälp kan du även vända dig till:

Vårdguiden 1177. Där kan du hitta flera stöd och hjälplinjer

 

Du kan också ringa direkt till hjälplinjen 020-22 00 60 (alla dagar 13-22) eller

Mind självmordslinjen 90101 (alla dagar 06-24).

Behöver du akut hjälp ring 112.

 

För dig som är anhörig finns bland annat SPES, SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd