Skapad: 2019-11-29

Ett år på brandstationen: Björken hotade att falla över brandstationen

Från människor som inte är i vår bransch får vi ofta frågan vad vi gör när det inte är larm. Under höstens artikelserie blir det väldigt tydligt för mig vilka eldsjälar vi har inom räddningstjänsten. Eftersom vårt uppdrag är så pass omfattande så finns det stort utrymme för att personliga intressen ryms inom uppdraget. Förra veckan hade vi Markus som har ett stort personligt engagemang i hur vi tar hand om personer med psykisk ohälsa.  Denna vecka har vi Pär, vars stora intresse är arbete med motorsåg i skogen. Så vad har motorsågar med räddningstjänst att göra? Den som håller ut får snart veta men vi börjar från början.

När Pär började arbeta hos oss 1989 var det som ambulansförare. Då utgick ambulanserna från brandstationen och många brandmän körde både ambulans och brandbil. Redan samma år som Pär började tog landstinget över ambulansen och ambulansstationen flyttades till Alingsås lasarett.  Pär följde inte med utan valde en kombitjänst i Göteborg som brandman och ambulansförare. Som säkert många av er har läst så projekterar vi för en ny räddningsstation där också ambulansverksamheten ska finnas med. Genom att vi bor tillsammans förenklar vi vår samverkan, lär känna varandra bättre och får fler möjligheter till att öva tillsammans. För Pär blir det lite som när han började sin karriär, med brandmän och ambulanspersonal under samma tak.

I början av 2000-talet återvände Pär till Alingsås och nu var det som heltidsbrandman. Via en kollega på ambulansen som behövde hjälp att sköta sin skog väcktes intresset för motorsåg och fällning. Pär tog med sig det in i rollen som brandman och idag är han en av våra två instruktörer som utbildar den egna personalen att hantera motorsågar.

Så när använder en brandman en motorsåg? Vi har flera typer av larm där den kan komma till nytta. Vid byggnadsbränder används den för att släppa ut rökgaser eller komma åt brand inne i väggar och golv, träd som hotar att falla eller som har fallit på väg och blir en fara för trafiken, vid skogsbränder kan vi behöva fälla träd för att skapa en brandgata och förhindra brandens framfart, vi kan också behöva åka ut till en skogshuggare som fastnat under trädet eller rotvältan.

”Det är svårt att förutse resultatet om hur trädet kommer att gå, även om man gör allting precis rätt. Det finns massa exempel på träd som lägger sig åt fel håll”, berättar Pär. ”Om det är mycket skog som fallit till exempel på ledningar eller över väg så kan det räcka med att vi spärrar av vägen, leder om trafiken och kontaktar ledningsinnehavare eller markägare. Sågen kan också användas för att bana väg vid skogsbränder”, fortsätter Pär. ”Det är vanligare nu för tiden med stormar och klimatförändringar. Vi har utrustning på släckbilarna men även på mindre bilar för att kunna åka på  uppdrag där man kan åka ut bara två personer.”

Det är inte bara åska, stormar och skogsarbetare som är en faktor när det kommer till träd som fälls. Utanför brandstationen finns det även en och en annan aktiv bäver. Ett par gånger har vi varit ute på larm där träd fallit över väg eller gångbana efter bäverns framfart. Till och med från brandstationen har bäverns gnagande varit synligt. Utanför lunchrummet stod en stor björk som bävern varit på och den hotade att falla över uteplatsen. Pärs arbetslag jobbade den dagen och fick såga ner trädet i förebyggande syfte. Det blev en bra övning för laget.

Kastsågen är ett annat redskap som Pär pratar varmt om. Inte ens jag som gammal lantbrukartjej har sett en sådan förut. Kastsågen är en manuell såg med långa snören som gör att man kan stå på längre avstånd och arbetet blir säkrare. Till den behövs heller inget motorsågskort men till de motordrivna sågarna så utbildas alla brandmän i förbundet på två nivåer inom det nationella systemet för motorsågscertifikat.

”Jag är instruktör för motorsåg inom vårt förbund. Jag utbildar och min kollega Magnus examinerar. Jag har inte känt något vidare pedagogiskt intresse hos mig själv innan men i och med att jag har utbildningarna så har det visat sig att jag tydligen hade ett pedagogiskt intresse. Jag hittade en ny förmåga hos mig själv helt enkelt.”

Pär är nördig när det kommer till motorsågar. Det är inget snack om det. Och med nördar kommer en stor kunskap. Han ser inte bara till att vi har motorsågar och kunskap kring dem. Han har ordnat med smidiga lådor där alla tillbehör finns. Det är ordning och reda och han ser till att de är i bra skick och nyservade. Han ser till att sågkläderna är hela och säkra att arbeta i. Både att hålla utrustningen i gott skick och personalens kunskaper och färdigheter uppdaterade är ett ständigt pågående arbete. Det är ett av svaren på frågan: ”Vad gör vi när det inte är larm?”

 

Skogsarbete innebär många risker och arbete med motorsågen inte minst. I Sverige finns riktlinjer för att minska olyckorna i form av Säker Skog. Som arbetstagare måste du ha motorsågscertifikat av rätt nivå för arbetet. Läs mer på Säker Skog!