Skapad: 2018-08-21

Eldningsförbudet upphävt

Under de senaste dygnen har det regnat och prognosen framåt visar på ytterligare nederbörd. Risken för antändning i skog och mark har därmed minskat. Därför har Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund i samråd med medlemskommunerna beslutat att upphäva rådande eldningsförbud , precis som Länsstyrelsen, återkalla beslutet om eldningsförbud från den 21 augusti 2018.

Var ytterst försiktig

Men trots att riskerna har minskat är det fortfarande mycket torrt i de djupare markskikten. Även om det inte råder eldningsförbud så uppmanar vi till att fortsätta vara mycket försiktig vid hantering av eld utomhus och vi avråder från all eldning och grillning nära eller direkt på marken.

Som alltid är det du som tänder en eld eller grill som är ansvarig. Du ska ha tillräcklig utrustning för att kunna släcka och se till att inte en brand kan spridas. Skulle vi få en period av torka kan eldningsförbud åter införas.