Skapad: 2021-01-26

Ändringar i Lagen om skydd mot olyckor

Vid årsskiftet trädde förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Syftet är att skapa bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor.

Förändringarna innebär bland annat en förtydligad styrning av kommunernas verksamhet, bl.a. genom en utökad föreskriftsrätt för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB får genom förändringarna även utökade befogenheter att under vissa förutsättningar prioritera och fördela resurser.

Bland annat innebär det en förändring av kravet om skriftlig brandskyddsdokumentation. Läs mer här.

Mer information om förändringarna i LSO på MSB:s webbplats.