I trafiken

Trafiken skördar varje år många liv och försätter många människor i livslånga handikapp. Vi kan alla med ganska enkla åtgärder göra mycket för att förändra den bilden.

 • Håll hastigheten och avståndet till framförvarande fordon.
 • Kör inte om du är trött.
 • Kör inte om du är påverkad av läkemedel, alkohol eller andra droger.
 • Se till att du syns väl i trafiken, speciellt under den mörka årstiden.
 • Använd bilbältet.
 • Håll inte på med andra saker samtidigt med att du kör bilen.

Mer bra information om trafiksäkerhet hittar du på NTFs hemsida.

Om du kommer först till en trafikolycka:

 • Se alltid till att larma räddningstjänsten på tel 112, om du misstänker att det finns någon skadad.
 • Se till att varna andra trafikanter genom att slå på varningsblinker och sätta ut varningstringlar på ett ordentligt avstånd på bägge sidor om olycksplatsen.
 • Hjälp personer som befinner sig i ett livshotande läge. Om personen är vid medvetande och bilen bedöms som stabil kan det bästa vara att låta den skadade sitta kvar i bilen under uppsikt i väntan på räddningstjänst och ambulans för att inte förvärra några skador.

Om du kommer till en olyckplats där räddningsarbete pågår:

 • Var uppmärksam på stoppsignaler och hänvisningar.
 • Håll krypfart om du tillåts passera olycklplatsen.
 • Håll uppsikt på vägen, räddningspersonal kan röra sig på vägbanan.

Vi vill också komma hem från jobbet!