Utsläpp farligt ämne Alingsås

Larmet gick: 9 augusti 2020 - 19:36

Larm om förorening i Lillån i höjd med Paradisgatan. Det visar sig vara vatten som spolats ut från en större

vattenläcka på Oscarsgatan via dagvattensystemet.

Insatsstyrka: Alingsås