Utsläpp farligt ämne Alingsås

Larmet gick: 28 juli 2019 - 14:03

Utsläpp av mindre mängd diesel efter att diesel har slangats ur några lastbilar på Sävelundsgatan.

Räddningstjänsten sanerar området och förhindrar att diesel kommer ner i dagvattenbrunnar.

Insatsstyrka: Alingsås