Brand Vårgårda

Larmet gick: 8 september 2020 - 07:14

Brand i rökgasfilteranläggning Värmekraftverket Vårgårda

Insatsstyrka: Vårgårda