Brand ute Vårgårda

Larmet gick: 7 augusti 2020 - 22:45

Undersökning av brandlukt Vårgårda. Räddningstjänsten kontrollerar och det visar sig vara en kontrollerad eldning inom

flygfältsområdet.

Insatsstyrka: Vårgårda