Automatlarm Vårgårda

Larmet gick: 25 mars 2018 - 17:22

Automatiskt brandlarm till Tångahed Mässen. Ej brand. Larmorsak var matlagning.

Insatsstyrka: Vårgårda