Automatlarm Vårgårda

Larmet gick: 7 maj 2018 - 12:31

Matlagning i en lägenhet orsakar os vilket startar brandlarmet. Instasstyrka från Vårgårda rycker ut och ventilerar innan återställning av larmet

Insatsstyrka: Vårgårda