Automatiskt brandlarm Alingsås

Larmet gick: 15 april 2020 - 09:03

Automatiskt brandlarm hagagården Alingsås

Insatsstyrka: Insatsstyrka från Alingsås.