Automatiskt brandlarm Alingsås

Larmet gick: 10 september 2019 - 06:36

Automatiskt brandlarm på Hagagården i Alingsås startar utan känd orsak. Efter kontroll och återställning lämnades ärendet över till anläggningsskötare på plats.

Insatsstyrka: Insatsstyrka från Alingsås