Automatiskt brandlarm Alingsås

Larmet gick: 24 maj 2019 - 12:00

Automatlarm till Noltorpsskolan. Ej brand. Larmet utlöst pga att någon tryckt in en larmknapp.

Insatsstyrka: Alingsås