Automatiskt brandlarm Alingsås

Larmet gick: 24 maj 2019 - 09:18

Automatlarm till rådhuset. Sprinkler utlöst av okänd anledning i ett serverrum , ej brand.

Räddningstjänsten kontrollerar och hjälper till med ventilering.

Insatsstyrka: Alingsås