Automatiskt brandlarm Alingsås

Larmet gick: 22 maj 2019 - 14:22

Automatlarm på Steeltech i Alingsås. Ingen brand.

Insatsstyrka: Alingsås.