Allmän

Vill du bli vår nya ledare för Samhällsskydd?

Organisationen du kommer till är utvecklingsorienterad där det personliga ansvarstagandet står högt i kurs. Du kommer att få stor frihet att utforma uppdraget utifrån de ramar som anges i handlingsprogram och verksamhetsplaner.
 
Som anställd i förbundet har du, efter överenskommelse, möjlighet att arbeta viss tid från hemmet och personligt anpassa dina arbetstider eftersom flextidsavtal och semesterdagsväxling tillämpas. För att skapa förutsättningar för ett hållbart
arbetsliv erbjuds det två friskvårdstimmar per vecka.
 
Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten i Alingsås och Vårgårda kommuner. Båda kommunerna är tillväxtkommuner med pågående utbyggnad av infrastruktur,
verksamhetsområden samt bostäder. Medlemskommunerna har förutom tätorterna med bra service och handelsutbud en levande landsbygd med bra pendlingsmöjligheter inom Göteborgsregionen.
 
ARBETSUPPGIFTER
Som en av medlemmarna i ledningsgruppen kommer du att vara aktiv i förbundets styrande processer där din kreativitet och kvalitetskänsla kommer till sin rätt. Uppdraget innebär en variation av arbetsuppgifter där det skapas möjligheter att få vara en viktig del i pågående samhällsutveckling, såväl lokalt och som regionalt.
 
Som ledare för samhällsskyddsavdelningen leder du avdelningens anställda på ett utvecklande och inspirerande sätt för att skapa ett sammansvetsat team trots varierande uppgifter för avdelningens anställda. I uppdraget ingår
ansvar för förbundets krisberedskapssamordnare, tillsynsansvariga, brandskyddskontrollant samt övergripande ansvar för förbundets förebyggande information och externa kurser.
 
Förbundets arbetssätt innebär att du blir delaktig i den operativa verksamheten med dina specifika kunskaper som kan bidra till effektivare räddningsinsatser. För lämplig person med formell räddningsledarkompetens finns det efter
genomgångna tester möjlighet att bli en av personerna som ingår i gruppen Räddningschef i beredskap.
 
KVALIFIKATIONER
Din bakgrund är att du har brandingenjörsutbildning eller annan för uppdraget relevant utbildning och erfarenhet med en formell och reell kompetens för att kunna driva processer och utveckling gällande tillsyn och brandskyddskontroll enligt LSO/LBE.
 
I svåra myndighetsfrågor såsom plan- och byggärenden bidrar du med spetskompetens. Önskvärt är erfarenhet av att utföra tillsyn samt hanterande av förelägganden enligt LSO.
 
Som person är du utåtriktad med stort intresse för samverkan och mänskliga möten.
 
ÖVRIGT
I Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund gillar vi olika. Vi ser mångfald som en tillgång och ett måste för att kunna möta våra medborgare där de befinner sig. Både idag och imorgon.
 
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Offentliga jobb.
 
Kontaktpersoner
Räddningschef Börje Lindgren, 0322-61 61 68. 
 
Sök jobbet senast den 4 juni 2017.