Allmän

Viktigt Meddelande på telefonen från 1/9

För att nå ut till ännu fler människor vid en eventuell stor händelse och ytterligare öka tryggheten, kompletteras nu VMA med varningar via fasta telefoner. Det innebär att du kan bli varnad direkt om något händer i ditt område. Senare i år planeras även varningar via SMS att införas som en del av VMA-systemet.
 
Signalen Viktigt Meddelande till Allmänheten kan vara ett livsavgörande hjälpmedel när människor ska varnas och informeras vid allvarliga händelser. Signalen kan till exempel utlösas vid bränder med stark rökutveckling, vid gasutsläpp, svåra oväder eller vid störningar i viktiga samhällsfunktioner.
 
Mer information om VMA hittar du under länken här: www.msb.se/vma eller www.sosalarm.se/Nytt-system-for-VMA