Allmän

Vi finns för dig

Vi finns till för att du skall kunna känna dig trygg och vi arbetar hela tiden med att förbättra säkerheten och öka samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. 

Information och utbildning är en stor del av vårt uppdrag så tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!

Vi sköter på uppdrag av de respektive kommunerna räddningsarbetet enlig Lagen om skydd mot olyckor. Vi skall genom myndighetsutövning, förebyggande arbete, information, utbildning och räddningsinsatser medverka till att skapa en trygg och säker miljö för människor som vistas i Alingsås och Vårgårda kommuner.