Allmän

Vi åker upp till Västmanland och hjälper till med skogsbranden i Salatrakten.

Vi håller på att rusta upp fordonen som skall till skogsbranden i Sala.

Efter kontakt med personal som jobbar med skogsbranden uppe i Västmanland vid Salatraktan om hjälp behövs, så fick vi gärna hjälpa till. En intresseförfrågan skickades ut i vårt förbund där vi med glädje kunde konstatera att intresset var stort att hjälpa till. Sammantaget kunde vi hjälpa till i sju dygn med en "modul", vilket innebär två tunga fordon och en personalstyra på nästan 30 personer.