Allmän

Var försiktigt när du eldar utomhus

När solen skiner och marken blir torr och brinner det lätt. Bränner du trädgårdsavfall eller eldar och grillar i naturen finns det risk för brandspridning. Gnistor far lätt iväg och kan antända skogsmark eller torrt gräs. Tidigt på våren när fjolårsgräset torkat upp och är det extra stor risk och det kan snabbt nå utom kontroll. Var också extra försiktig med att slänga glödande fimpar på marken.

Ska du elda i trädgården eller grilla i naturen, tänk efter före, så att du inte orsakar en brand.

Råd till dig som skall elda:

  • Du som tänder elden ansvarar för densamma
  • Du har ansvar för att elden blir släckt
  • Släckutrustning skall finnas tillhands
  • Du skall alltid ha uppsikt över elden
  • Undvik eldning när det blåser
  • Undvik eldning efter mörkrets inbrott
  • Placera elden långt från byggnader
  • Du får aldrig elda med något annat än rent trä

Miljöförvaltningen i respektive kommun, har av miljöskäl olika beslut om eldnings-förbud som är oberoende av brandrisken.

Du kan ringa vår telefonsvarare för att ta reda på om det råder eldningsförbud innan du ska elda.  Tel: 0322-63 40 80.

Här kan du läsa mer om eldning utomhus.