Allmän

Skydda vår framtid!

Nu börjar skolorna och cykelbanor och trotoarer fylls med cyklande skolbarn. Cykelhjälmen är det bästa skyddet om olyckan skulle vara framme och tänk på att du som förälder lär ditt barn genom dina handlingar mer än genom dina ord.

På NTFs hemsida kan du läsa mer om cykelhjälmar och trafiksäkerhet.