Allmän

Råd vid grillning och eldning

Var alltid noga med att ta reda på hur stor skogsbrandsrisken är eller om det rent av råder eldningsförbud, innan du eldar eller grillar i naturen. Om det råder eldningsförbud kan du lyssna av  telefonsvararen: 0322-63 40 80

Den aktuella brandriskprognosen hittar du hos SMHI.

Du kan läsa mer om eldning utomhus här.