Allmän

Ny hemsideaddress

Nu har vi fått tillgång till webaddressen www.avrf.se vilket är förkortningen på vårt räddningstjänstförbund. Den gamla addressen kommer också att fungera parallellt under en tid framöver.