Allmän

Ny fasad på Sollebrunns brandstation

Vi påbörjar nu byte av fasadskivor på Sollebrunns Brandstation. Fasadskivorna har ett tillverkningsfel som syns i form av färgseparering. Jobbet går på garantin och bekostas av leverantören. Arbetet kommer påbörjas under början av 2016.