Allmän

Nätutbildning om anlagd brand

Nu finns en ny interaktiv utbildning om anlagd brand från Brandskyddsföreningen tillgänglig på nätet. Den riktar sig till skolelever som ska kunna gå igenom utbildningen och lära sig om konsekvenserna som följer på en anlagd brand.