Allmän

Kom ihåg! Byt batteri i brandvarnarna.

1 december är nationella brandvarnardagen! Varje år brinner det i omkring 6 000 svenska hem. Omkring 600 personer skadas och ett 100-tal personer i Sverige dör årligen i bostadsbränder. Till det kommer stora materiella skador. De allra flesta av bostadsbränderna skulle kunna undvikas eller hanteras i tid genom bättre kunskap och rätt förberedelser. Därför finns samarbetet Aktiv mot brand, där kommuner, myndigheter, bransch- och intresseorganisationer samverkar för att motivera vuxna att ta ett aktivt ansvar för det egna brandskyddet. Målet är att alla i Sverige bör veta hur man skyddar sig mot brand och hur man agerar om det börjar brinna hemma.

Brandvarnardagen är en temadag som infaller den 1 december varje år. Hela Norden uppmärksammar brandvarnaren den här dagen. Aktiv mot brand tagit fram en sms-tjänst som ska hjälpa till att påminna om att testa brandvarnaren. Gå in på www.skyddadigmotbrand.se