Allmän

Gasolflaskor återkallas

Läckage kan medföra explosionsrisk

Primagaz har upptäckt fabrikationsfel på ventilen på tre olika flaskor som kan leda till läckage och explosionsrisk. Du som köpt eller fyllt på en flaska av modell PA11, PA6 eller PK6 efter 28:e april i år måste kontrollera din flaska se bifogad fil eller primagaz hemsida. Mer info www.primagaz.se