Allmän

Eldningsförbudet upphävt fr om idag, måndagen den 20 juni

Räddningschef i beredskap har idag, 20 juni, upphävt eldningsförbudet som har pågått sedan den 1 juni.