Allmän

Är du förberedd?

Den bästa hjälpen man kan få vid en olycka är den man får innan olyckan sker. Hur har du säkrat ditt hem mot brand?

Läs mer om brandsäkerhet.