Allmän

25000 halkolyckor om året

Olycksfallen kostar förutom eget lidande för de drabbade stora kostnader för samhället i form av vårdkostnader och produktionsbortfall för sjukskrivningar. Många olyckor skulle kunna undvikas om vägar och trottoarer skottades, saltades och sandades innan det fryser till och blir svallis som vi har nu på många ställen runt om i landet. Det är kommuner och fastighetsägare som ansvarar för detta. Som privatperson kan du använda broddar eller dubbar under skorna. Var också uppmärksam på om vägen du går på ser hal ut.

DinSäkerhet.se hitar du mer information och råd för att klara vintern helskinnad. Små åtgärder, såsom broddar och halkskydd kan spara mycket lidande och många miljoner i vårdutgifter.