Allmän

11313

Det nya informationsnumret 11313

Den 11:e mars 2013 kommer ett nytt nationellt informations- och tipsnummer att införas, 11313. Numret ska vara ett stöd för kommuner och andra ansvariga aktörer och förmedla information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, översvämningar eller en storbrand. Allmänheten ska också via tjänsten kunna lämna information om allvarliga olyckor och kriser. Läs mer på http://www.sosalarm.se/11313